Раздел Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 20. Випадкові події та їхні ймовірності