Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики