Раздел Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 21. Елементи комбінаторики