Раздел Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 22. Вибірковий метод у статистці