Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 13. Множина та її елементи