Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики