Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 14. Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації