Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 15. Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події