Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Завдання для перевірки знань до §§ 13-17