310. § 44. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов