Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 21. Загальна характеристика синтаксичних одиниць