Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 25. Використання синонімічних безприйменникових і прийменникових словосполучень у різних стилях