Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 26. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця