Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 28. Риторичне запитання, його стилістичні функції