Раздел § 29. Граматична основа речення. Види простих речень