Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 35. Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень