Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 41. Синтаксис і стилістика тексту. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як синтаксично- стилістична одиниця тексту