Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 42. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс