Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 45. Складні випадки використання розділових знаків. Тире між підметом і присудком у простому реченні