Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 62. Рід і число іменників, їх стилістичні властивості