240. § 62. Рід і число іменників, їх стилістичні властивості