Раздел § 12. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму