Раздел З історії риторики й ораторського мистецтва. § 12. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму