Раздел § 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення