Синтаксична норма

 1. § 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження64 - 68

 2. § 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування69 - 72

 3. § 16. Словосполучення з прийменниками72 - 78

 4. § 17. Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини79 - 80

 5. § 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка80 - 84

 6. § 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся84 - 87

 7. § 20. Порядок слів у реченні87 - 91

 8. § 21. Односкладні й неповні речення91 - 96

 9. § 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя96 - 97

 10. § 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення97 - 102

 11. § 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами102 - 106

 12. § 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням106 - 107

 13. § 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях107 - 117