Раздел § 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях