105. § 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами