Раздел Стилістична норма. § 41. Стилістичні особливості засобів словотвору