Раздел § 41. Стилістичні особливості засобів словотвору