Раздел Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ. §11. Втілення сталінської моделі соціалізму в країнах Центрально-Східної Європи