Раздел §11. Втілення сталінської моделі соціалізму в країнах Центрально-Східної Європи