Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки