Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник