Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків