Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 35. Чергування о - а, е - і, е - и