Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 37. Букви е, о після ж, ч, ш