Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака