Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків