Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 36. Спрощення у групах приголосних