ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, і..

 2. § 22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які

 3. § 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

 4. § 24. Вимова [г] і [ґ]

 5. § 25. Знаки письма. Алфавіт

 6. § 26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад

 7. § 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

 8. § 28. Ненаголошені голосні в коренях слів

 9. § 29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 10. § 30. Позначення м’якості приголосних на письмі

 11. § 31. Сполучення йо, ьо

 12. § 32. Правила вживання апострофа

 13. § 33. Чергування [у]—[в], [і]—[й]

 14. § 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

 15. § 35. Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними

 16. § 36. Спрощення у групах приголосних

 17. § 37. Букви и, їв словах іншомовного походження

 18. § 38. Подвоєні букви у словах іншомовного походження