Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 17. Головні члени речення