Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 18. Другорядні члени речення