Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 19. Однорідні члени речення