Раздел ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. § 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення