Раздел МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК. § 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників