Раздел ЗАЙМЕННИК. § 64. Вказівні й означальні займенники