Раздел § 34. Утворення та розквіт елліністичних держав. Еллінізм.