Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди

 1. § 22. Природа і населення Давньої Греції105 - 107

 2. § 23. Мінойська (Критська) і Мікенська (Ахейська) палацові цивілізації 107 - 112

 3. Практичне заняття112 - 112

 4. § 24. Становлення грецьких полісів113 - 116

 5. § 25. Велика грецька колонізація116 - 120

 6. § 26. Об’єднання Аттики. Завершення формування Афінського полісу120 - 124

 7. § 27. Давня Спарта124 - 126

 8. § 28. Греко-перські війни127 - 130

 9. § 29. Розквіт і занепад Афін130 - 135

 10. § 30. Сім’я та виховання афінян135 - 137

 11. Практичне заняття137 - 137

 12. § 31. Криза грецького полісу. Піднесення Македонії138 - 140

 13. § 32. Виникнення науки. Театр141 - 144

 14. Практичне заняття144 - 144

 15. § 33. «Східний похід» Александра Македонського (Великого) й утворення елліністичних держав144 - 147

 16. § 34. Утворення та розквіт елліністичних держав. Еллінізм.148 - 153

 17. § 35. Повсякденне і духовне життя за елліністичної доби153 - 155

 18. Практичне заняття155 - 155

 19. § 36. Природні умови Італії. Виникнення Риму. Царська доба156 - 160

 20. § 37. Римська республіка у V–ІІI ст. до н.е160 - 164

 21. § 38. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї165 - 167

 22. § 39. «Золота доба» Римської республіки168 - 170

 23. § 40. Римська релігія, сім’я та виховання. Побут та повсякденне життя Римської республіки170 - 174

 24. Практичне заняття 174 - 174

 25. § 41. Криза Римської республіки. Реформи братів Ґракхів175 - 178

 26. § 42. Загибель Римської республіки179 - 182

 27. Практичне заняття182 - 182

 28. § 43. Римська імперія у І–II ст. н.е183 - 187

 29. Практичне заняття 188 - 188

 30. § 44. Кризові явища в Римській імперії і утвердження домінату188 - 193

 31. § 45. Виникнення християнства193 - 198

 32. § 46. Культура Давнього Риму199 - 204

 33. § 47. Варвари і Рим. Падіння Західної Римської імперії.205 - 209

 34. § 48. Римський період античних держав на території України. Боспорське царство209 - 212

 35. § 49. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян213 - 217

 36. Практичне заняття .217 - 217

 37. Узагальнення за темою217 - 217

 38. Узагальнення до курсу «Внесок давніх цивілізацій, культур народів в історію людства»217 - 217

 39. Завдання для тематичного оцінювання №3217 - 217

 40. Пригадаймо здобутки цивілізацій і народів, які ми вивчали218 - 220