223. § 25. Графік лінійного рівняння з двома змінними