Раздел Тема 1. Різноманітність тварин. § 11. Тип членистоногі. Клас павукоподібні